Bærekraft2022-10-31T10:13:58+00:00

ECO bilvask tar «bærekraft» på alvor og du skal som kunde være trygg på at vi tar både vare på våre ansatte og miljøet på en god og  forskriftsmessig måte.

ECO bilvask jobber strukturert med å oppfyller kravene myndighetene har satt på miljø og utslipp for bilvaskbransjen, og vi sørger for ordentlige og ryddige arbeidsforhold for våre ansatte.

ECO bilvask er medlem av Virke og støtter opp under Bærekraftigbilvask, se brabilvask.no for mer informasjon

Regjeringen har sent ut høring forslag om en godkjenningsordning for bilvask. Konsekvensen om dette forslaget går igjennom kan bli at du som forbruker potensielt kan bøtelegges om du vasker bilen på et ikke godkjent bilvaskanlegg.

Vi har to separate renseanlegg som sørger for at vaskevannet etter en bilvask, som inneholder blant annet giftige tungmetaller, olje- og drivstoffrester og forurenset veistøv, samles opp i store beholdere.

På den måten unngår vi at vannet renner ned i sluk og forurenser og skader både dyr, planter og lokale vann/vassdrag. Våre beholdere som er gravd ned i bakken skiller olje fra vann (oljeutskillere) og renser gjennom en enkel mekanisk prosess for å skille ut sand, grus, og jord fra vann, såkalte sandfang.

Sandfang og oljeutskiller tømmes regelmessig av godkjent firma og det miljøfarlige avfallet deponeres på forsvarlig måte.

Vaskeprogrammene bruker ikke mer vann enn de må, og vi følger nøye opp vannforbruket ved å optimaliser vaskeprogrammene.

Nettopp for å sikre miljøet er det IKKE lov til å ta med egen kjemi eller vaskeproduker i forbindelse med selvvask av bilene

Vasker du bilen hos oss skal du være trygg på at vi tar vare på miljøet.

ECO bilvask har en kraftig luft til luft varmeveksler kombinert med en bioolje basert oljefyr som sikrer miljøvennlig oppvarming av både vann og vaskeplasser.

Vårt CO2 fotavtrykk er redusert betydelig. Vi bygde om vårt anlegg for flere år siden og nyter nå godt av fordelen til biofyringsolje:

  • 100 % fornybar CO2
  • 100 % reduksjon av svovel
  • 100 % reduksjon av aromater
  • 30 % reduksjon av NOxutslipp

I tillegg har ECO bilvask et lukket system med biooljetanker innendørs som er knyttet til renseanleggene som sikrer at ikke noe slippes ut i grunnen om en skade skulle forekomme

ECO bilvask sorterer all restavfall og leverer dette på Yggeset gjenvinningsstasjon i Heggedal.

Vi oppfordrer våre kunder til ikke å  kaste miljøfarlig avfall som batterier, kjemikalier, maling, lim, spraybokser, bildeler etc. på vårt anlegg,  det er rett og slett ikke lovlig.

Takk for samarbeidet. ?

ECO bilvask har respekt for grunnleggende arbeidstakerrettigheter og tar på alvor viktige krav til helse, miljø og sikkerhet.

ECO bilvask har blant annet utarbeidet:

  • HMS Håndbok
  • Interkontrollforskrift for håndtering av personopplysninger
  • Rutiner for prøvetaking av farlig avfall
  • Ryddige skriftlige arbeidskontrakter med våre ansatte.

ECO bilvask jobber kontinuerlig med forbedringer og utreder muligheten for på sikt bli ISO 14001 Sertifisert (Ytre Miljø)